Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 6 NOIEMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 6 noiembrie 2014, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea actului adiţional nr. 3/2014 la Contractul de lucrări nr. 51.058/04.10.2011 între Municipiul Sfântu Gheorghe, A.C.I. CLUJ S.A. şi Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 5/2014 privind punerea în valoare a materialului lemnos provenit din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, respectiv a Regulamentului de ordine interioară a Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 132/2014 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării tabelului nominal cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2014 în vederea atribuirii apartamentelor disponibile din fondul locativ de stat.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

7 - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 284/2014 privind stabilirea graficului de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit în baza H.C.L. nr. 11/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

8. DIVERSE   
 


PRIMAR
Antal Árpád-András<< înapoiAfişare pagină: 1654    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină