Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 OCTOMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal a d-nei Palela Rădiţa.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal a d-lui Joos Ştefan-Leontin.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


3. - RAPORT privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2014.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al operatorului regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate IV. Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 173/2014 privind modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în Municipiul Sfântu Gheorghe pentru S.C. BERTIS S.R.L.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reevaluarea chiriei la blocul de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titulara de contract, d-na Szabó Orsolya.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea imobilului situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9, proprietatea lui Zadurian Irma, Kelemen Péter şi Kelemen Zsófia.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Eparhia Reformată din Ardeal în vederea realizării în comun a unei Case mortuare în satul Coşeni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheiera unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Parohia Romano Catolică Sfântu Gheorghe I. pentru amenajare în comun a unui imobil.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 279/2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, şi Fundaţia „Sera România” în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Centrul comunitar pentru romi situat în str. Primăverii fn. în favoarea Asociaţiei Caritas – Asistenţă Socială, filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, în vederea desfăşurării unor activităţi de servicii sociale.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Oltului nr. 3 din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situate la capătul străzii Nicolae Iorga.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zonă agricolă – Sere de legume în zonă industrială şi de producţie” Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 8/10.10.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Extindere trup B3 Chilieni” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor din învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 

24. – DIVERSE.


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1729    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină