Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 9 OCTOMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 9 octombrie 2014, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pentru înfiinţarea unui S.R.L.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru rectificarea H.C.L. nr. 232/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor din învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 


8. DIVERSEPRIMAR
Antal Árpád András

 << înapoiAfişare pagină: 1001    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină