Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 29 SEPTEMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 29 septembrie 2014, ora 10,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Cartierul Câmpul Frumos nr. 5 bl. 9 sc. B ap. 10, către chiriaşul Gheorghiţă Edit.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 279/2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, şi Fundaţia „Sera România” în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea graficului de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit în baza H.C.L. nr. 11/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul şcolar 2014-2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


7. – DIVERSE.

          PRIMAR
       ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS


 << înapoiAfişare pagină: 1602    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină