Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 18 SEPTEMBRIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 18 septembrie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru suspendarea punerii în aplicare a prevederilor HCL nr. 140/2014 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 215/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Ciucului nr. 50, în favoarea Universităţii Sapientia, Cluj-Napoca.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2, în favoarea Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 1, în favoarea Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” asupra imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor” şi transmiterea acestuia în administraţia Liceului Teologic Reformat Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului fn, la est de DN 12, proprietatea numiţilor Biro László şi Biro Melinda Hajnal.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea casării.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Câmpul Frumos nr. 5 bl. 9 sc. B ap. 10, către chiriaşul Gheorghiţă Edit.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Eparhia Reformată din Ardeal în vederea realizării în comun a unei Case mortuare în satul Coşeni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Atelier şi service auto” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 54.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest-Etapa II”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 229/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Kós Károly, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare intersecţii str. Gábor Áron, str. Váradi József, str. Kossuth Lajos, str. Kőrösi Csoma Sándor”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul de infrastructură din sectorul de apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014-2020, cofinanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor din învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tipurilor de activităţi care se pot presta în cadrul sistemului de probaţiune.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

27. – DIVERSE.

 

PRIMAR

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
POLGÁRMESTER
 << înapoiAfişare pagină: 1254    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină