Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 IULIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate I. Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea premiilor de excelenţă elevilor cu rezultate deosebite la examenele naţionale de Evaluare Naţională şi Bacalaureat 2014.
Prezintă: Palela Rădiţa, consilier local.
 
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Contractului de Ipotecă pe Venituri între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autospeciale din dotarea Poliţiei locale Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 115/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil a S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe semestrul I. 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 85/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Urban Locato S.R.L. pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe în asociere cuS.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea S.C. SEPSISPORT S.R.L.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe la constituirea S.C. SEPSISPORT S.R.L.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 189/2012 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 113/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 
14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4.380/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 
16.– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád –András, primar.
 
17.– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád –András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Parohiei romano-catolice Sfântu Gheorghe V.
Prezintă : Antal Árpád –András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád –András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţie nr. 22.988/2013, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Topspin Saint George”.
Prezintă:Tischler Ferenc, viceprimar.
 
21. -PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 93/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Borvíz Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád–András, primar.
 
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2014-2016 şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 155/2014privind aprobarea proiectului "Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din municipiul Sfântu Gheorghe" şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 156/2014privind aprobarea proiectului "Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din municipiul Sfântu Gheorghe" şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Ghioceilor, Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Vânătorilor, tronson str. Stadionului-Panorama Lumii, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Cserey Jánosné, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
28.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Fermei, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Ciucului, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Kós Károly, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Ceferiştilor, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Cetăţii, Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

34. -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „ Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 186/2014privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
36. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.
 
37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 183/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
38. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 224/2012 privind stabilirea programului de audienţe a consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
39. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, consilier local.
 
40. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă:preşedinte de şedinţă.
 
41. – DIVERSE.
 
PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS
 


<< înapoiAfişare pagină: 1218    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină