Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IUNIE 2014

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

   

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal a d-lui Nemes Előd.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal a d-lui Váncsa Albert.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei anuale a municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.


4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2014 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual acordat Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Institutul de Politici Publice Bucureşti.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV).
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea contractului de mandat nr. 45.349/2012 încheiat cu reprezentanţii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Podului fn, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren, situat pe str. Oltului nr. 23.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă a unor beneficiari asupra terenurilor atribuite în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale, situate pe str. Borvíz.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18.770/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Proprietari nr. 17.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18.766/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Proprietari „Sârguinţa”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/29.04.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal – Cartier rezidenţial str. Borvíz” Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 187/2009.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 6/13.06.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal – Zonă Industrială Câmpul Frumos II”, DN 13E - Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 20/2010, prin refuncţionalizare în zonă mixtă „Construcţii de sănătate, turism, tratament de prevenire şi recuperare” Câmpul Frumos.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 7/29.05.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă de agrement, sport şi servicii” Sfântu Gheorghe-Zona Arcuş.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de asistenţă comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 151/2014 privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 237/2009 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.


21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.


22. – DIVERSE.
      


          PRIMAR
       ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1555    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină