Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 MAI 2014

 

INVITAȚIE

 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 mai 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2014.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de sport şi agrement al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 1 mai 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei anuale a municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.

Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei Sociale Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”.

Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Staţiei de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST).

Prezintă: Antal Árpád-András primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 31, în favoarea Căminului „Zathureczky Berta”.

Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 116/11.01.2005, între cedentul S.C. Network&Design S.R.L. şi cesionarul Bardóczi Lóránt.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe care aparţin domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi care au fost prelungite potrivit O.U.G. nr. 44/2009.

Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația „Vadon”, în vederea organizării Galopiadei Secuieşti.

Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la reţeaua de cooperare comunitară pentru susţinerea persoanelor vârstnice „KárpátHáló KESZ”.

Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unor contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în administrarea municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reconstrucţie sere la Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe”.

Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe" şi a cheltuielilor legate de proiect.

Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 154/2013

privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei comisiei de specialitate pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

28. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea avizului consultativ al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acordarea Liceului Teoretic „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe, al titlului de Colegiu Naţional.

Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: preşedinte de şedinţă.

31. – DIVERSE.

 

PRIMAR

ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

 << înapoiAfişare pagină: 1921    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină