Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 APRILIE 2014

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2014, ora 16 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 31/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 10.000 lei în favoarea Asociaţiei pentru dezvoltarea turismului în judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul financiar 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2013 al S.C. Multi – Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor de pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unor contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii a unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Hypocrates Hospital S.G. S.R.L., în vederea înfiinţării unui Centru Medical Spitalicesc în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat pe str. Császár Bálint bl. 7 sc. A ap. 3, în favoarea Agenţiei Naţionale Antidrog.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 116/11.01.2005, între cendentul S.C. Network&Design S.R.L. şi cesionarul Bardóczi Lóránt.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de comodat nr. 585/2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor din Fondul Locativ de Stat şi proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Şugaş Băi.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc fn.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Câmpul Frumos-Trup A8/II”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2013 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Carbon Solutions Global S.R.L. pentru promovarea carbon neutralităţii şi a reducerii amprentei de carbon a evenimentului „Zilele Sfântu Gheorghe 2014”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor din învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului „PRO URBE”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

26. – DIVERSE.

 

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1081    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină