Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 MARTIE 2014


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 martie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului unui consilier local.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenţei nominale a comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier.


3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier municipal a d-nei Bote Corina.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea exerciţiului bugetar al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi a unităţilor subordonate pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2013 al S.C. Urban Locato S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Urban Locato S.R.L. pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
 

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheiera unui Contract de parteneriat între municipiul Sfântu Gheorghe şi Comunitatea Evreilor Braşov, în vederea realizării unui Parc Memorial al Holocaustului.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheiera unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Colegiului „Székely Mikó”, în vederea realizării statuii Kálvin János.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii cu destinaţa de locuinţă de serviciu, proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situată pe str. Daliei în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Fogolyán Kristóf”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr. 1404/2004, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Composesoratelor „Murgó”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului-cadru de asociere încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, cu Fundaţia „Studium” Târgu Mureş şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de locuinţe de serviciu în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, polgármester.
 

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de transmitere a DJ 121C din domeniul public al Judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului judeţean Covasna în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Kossuth Lajos fn, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 570/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 4397/2003, încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe şi numitul Koós Attila Imre – Persoană Fizică Autorizată.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2013 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2013 a Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare al Asociaţiilor de proprietari din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier.
 

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 

24. – DIVERSE.
 

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1004    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină