Duminică, 20. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 MARTIE 2014


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 20 martie 2014, ora 14, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile situate pe str. Ciucului nr. 50, proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Universităţii Sapientia din municipiul Cluj-Napoca.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 41/2014 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Zsigmond József, consilier local.

6. - DIVERSE.


 

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 885    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină