Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 FEBRUARIE 2014

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - RAPORT privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2013.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2 către S.C. CHARTA PRINT S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren situat pe Al. Căminului fn., proprietatea numitei Iacob Ana.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren situat pe Al. Căminului fn., proprietatea numitului Dima Pál.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului „Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului consultativ al Căminului „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numiţii Székely Mária, Pildner Lenke, Péter Mária Piroska şi Péter Iosif.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea comisiei de cenzori la S.C Multi Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de parteneriat, încheiat între Consiliul Local al Muncipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Míves”.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 1038/2013, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi senatorul Klárik László-Attila.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltări investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A.” str. Lunca Oltului nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/30.01.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială şi de producţie” Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/30.01.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Strada Jókai Mór Vest I”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Locuinţă, magazin de prezentare şi atelier”, sat Chilieni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 283/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locatarilor Căminului social, în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca Oltului nr. 13-15.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare faţadă şi învelitoare clădirea Primăriei  corp A” Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

27. – DIVERSE.

 

PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
SZTAKICS ÉVA-JUDIT<< înapoiAfişare pagină: 1661    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină