Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 FEBRUARIE 2014

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 19 februarie 2014, ora 14, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
   
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
   
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014, finanţate din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind solicitarea adresată ministerului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situate pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2014-2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

14. DIVERSE.
 


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1588    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină