Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 FEBRUARIE 2014


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 13 februarie 2014, ora 14, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
   
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” a cotizaţiei anuale a municipiului Sfântu Gheorghe începând cu anul 2014.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de asociere nr. 3/2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale „NEZ PERCE”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád–András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád–András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2011 privind revocarea dreptului de administrare al imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe de la Grupul Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară „Gámán János” Sfântu Gheorghe
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. - DIVERSE.
 

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1729    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină