Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IANUARIE 2014


INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2014, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea construirii unor locuinţe de serviciu finanţate din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local de referinţă pentru energia termică produsă şi distribuită de către S.C. Urban-Locato S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea amenajamentului silvic a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2014-2024.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea în valoare a materialului lemnos provenit din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea a unor terenuri din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, dezlipirea acestora şi transmiterea a unor loturi în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei „Asociaţia Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în vederea reorganizării Adăpostului de câini comunitari din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare pe perioada 2013-2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea întabulării în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a Sălii de sport, situată în incinta Liceului Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, respectiv transmiterea dreptului de administrare a construcţiei în favoarea instituţiei respective.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publică a unor terenuri din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea amplasării unor chioşcuri de difuzare a presei.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii dreptului de folosinţă gratuită a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Táncsics Mihály f.n.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRE
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a managementului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2013 Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2013 Casei de cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind emiterea acceptului de înfiinţare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în scopul constituirii unui consorţiu şcolar între Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe şi Liceul Tehnologic „ Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe „SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor de judecată de toate gradele.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă

21. – DIVERSE.


 

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1416    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină