Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 19 DECEMBRIE 2013

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scutirea proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Berzei nr. 12, bl. 12, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea construirii unor locuinţe de serviciu finanţate din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui act adiţional la Contract - cadru de administrare nr. 49.592/01.10.2011, încheiat între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COVIMM CONSULTING S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2014, în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie de iluminat exterior arhitectural – Primăria municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”.
Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

12. – DIVERSE.

 

PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1589    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină