Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 DECEMBRIE 2013

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2013, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Vasile Goldiş nr. 2, proprietatea S.C. Proiect Covasna S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii situat pe str. Ciucului nr. 50, „Modernizarea exterioară a imobilului corp A, C4, C5, extindere la corp A, amenajări exterioare şi împrejmuire, demolare cabină poartă”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare spaţii interioare la clădirea Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe sprijină tinerii”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor judecătoreşti, în dosarul ce va avea ca obiect plângerea formulată împotriva încheierii nr. 155/2013, emisă de Curtea de Conturi a României.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. – DIVERSEPENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
SZTAKICS ÉVA-JUDIT

 << înapoiAfişare pagină: 1107    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină