Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 NOIEMBRIE 2013


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scutirea proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Puskás Tivadar nr. 65, bl. 34, sc. B, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scutirea numitului Bihari Béla, proprietar al imobilului cu destinaţia de locuinţă situat pe str. Dakó nr. 2/A respectiv, numiţilor Szabó Sára şi Bihari Éva coproprietari ai imobilului cu destinaţia de locuinţă situat pe str. Şoimului nr. 12, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a patru chioşcuri din lemn, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare celor două patinoare artificiale din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 346/2005 încheiat între Parohia Romano-Catolică IV. Sfântu Gheorghe şi Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 34534/17.07.2013, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. FARMACOM S.A. Braşov.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul cadru de administrare nr. 49.592/01.10.2011, încheiat între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Covimm Consulting S.R.L. Sfântu Gheorghe
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Iluminat public str. Kula-kert din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 

22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă

23. – DIVERSE.
 

PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Tischler Ferenc

 << înapoiAfişare pagină: 1638    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină