Sâmbătă, 30. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 OCTOMBRIE 2013


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării Contractului de asociere în participaţie nr. 55.686/2012, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Adrenalin Sportegyesület”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 175/2013 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de administrare pe perioada 2013-2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, la S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea contractului de mandat nr. 45349/2012 încheiat cu reprezentanţii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 168/2012 privind numirea mandatarilor asociatului unic în Adunarea Generală a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/2013 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Atelier şi service auto”, str. Lunca Oltului nr. 54.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe înscrise în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 64/2013 privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 249/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 96/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”., cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


22. – DIVERSE.
 


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1198    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină