Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 OCTOMBRIE 2013


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 16 octombrie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 43/2013 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea garantării finanţării rambursabile interne în valoare de 650.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe ce se va contracta de la CEC BANK S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea fondului de risc aferent creditului ce se va contracta de către Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, cu garanţia Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată ministerului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului situat pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. – DIVERSE
 


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
SZTAKICS ÉVA-JUDIT


 << înapoiAfişare pagină: 1158    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină