Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 SEPTEMBRIE 2013


INVITAŢIE

 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2013.
Prezintă: Czegő Zoltán, consilier.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui consilier local.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea componenţei nominale a comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Cserey Zoltán Mihály.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Incze Alexandru.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului József Álmos Zoltán.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

7 - RAPORT privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I al anului 2013.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

8 - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de comodat între Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii oferită de Asociaţia Caritas Asistenţă Socială – Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii oferite de Kappel Aurélia Mária.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului de asociere dintre Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea termenului de limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe personale, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de încadrare în categoria funcţională de drum de interes local a drumului judeţean DJ 121C, tronsonul de drum Km 2+050 – 3+800, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind emiterea acceptului de înfiinţare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în scopul constituirii unui consorţiu şcolar între Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe şi Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului de sprijinire a artiştilor din Municipiul Sfântu Gheorghe „BURSELE TALENTUM SFÂNTU GHEORGHE”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de publicitate al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării activităţii de apărare împotriva incediilor pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

26. – DIVERSE.
 


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS

 << înapoiAfişare pagină: 1184    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină