Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 IULIE 2013

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 iulie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Tinerilor din Sfantu Gheorghe - SZIT.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 
7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea garantării unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 400.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva - Judit viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala Judeţeană Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia – Filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de locaţiune asupra spaţiului situat pe str. Kós Károly nr. 78 în vederea desfăşurării activităţii farmaceutice în favoarea S.C. FARMACOM S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 192/21.186/2008 încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe şi transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit „Csipike” Sfântu Gheorghe – instituţie de învăţământ preuniversitar de stat persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13 din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul şcolar 2013-2014.
Prezintă: Palela Rădiţa, consilier.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea calendarului procedurii de acordare a burselor sociale în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul şcolar 2013-2014.
Prezintă: Aczél Kata, consilier.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea tabelului privind rezultatul evaluării anuale a locatarilor din Centrul social situat pe str. Lunca Oltului nr. 9-11 din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

20. – DIVERSE.

 


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit<< înapoiAfişare pagină: 1799    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină