Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 IUNIE 2013

 

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării mandatului de consilier a d-lui Mild Zoltán.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Urban Locato S.R.L. pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 1 august 2013.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii pe anul financiar 2013.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului de administraţie a S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti, asupra unui teren situat în incinta Grupului Şcolar „Kós Károly”, situat pe str. Gábor Áron nr. 18.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Podeţului în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor, listei programelor şi proiectelor culturale, precum şi ale criteriilor de performanţă minimale, angajate de managerul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea procedurilor legale pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 de către municipiul Sfântu Gheorghe în numele Ţinutului Secuiesc.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.14. – DIVERSE.

 

PRIMAR
Antal Árpád-András<< înapoiAfişare pagină: 1737    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină