Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 IUNIE 2013


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 iunie 2013, ora 14, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 42/2013 privind schema de ajutor minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea memorandumului de înţelegere între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.7. – DIVERSE
 


PRIMAR
Antal Árpád - András


 << înapoiAfişare pagină: 1773    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină