Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 MAI 2013

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 mai 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
  
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul unor instituţii de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013.
Prezintă:  Sztakics Éva Judit, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţă Medicală al Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în vederea realizării în comun a unei pieţe volante pentru producătorii locali şi regionali de produse alimentare tradiţionale şi de artă populară.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna în vederea reabilitării în comun a imobilului situat pe str. Ciucului nr. 50.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, cu Fundaţia „Studium” Târgu Mureş şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de locuinţe de serviciu în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Covasna” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în favoarea Asociaţiei Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna a serviciului de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea şi completarea actului constitutiv al societăţii.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public str. Borvíz din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare, sistematizare verticală şi asigurarea utilităţilor la Sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea obiectivelor, listei programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi ale criteriilor de performanţă angajate de managerul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea obiectivelor, listei programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi ale criteriilor de performanţă angajate de managerul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurii de clasare a “Clădirii fostului abator” din Sfântu Gheorghe, ca monument istoric.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

22. – DIVERSE.
 


PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1857    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină