Duminică, 31. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 APRILIE 2013

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 aprilie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 


1. – RAPORT anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


 
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor fiscale pe anul 2012, prevăzute de Codul Fiscal.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2012 al S.C. Urban Locato S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2012 al S.C. Multi – Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Urban Locato S.R.L. pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2013.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea a 3 burse sociale şi a unei burse de studiu pentru primul semestru al anului şcolar 2012-2013 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2013 privind schema de ajutor minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.14.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţie nr. 58847/2012, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Urban Locato S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Teoretic „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit „Csipike” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Topspin Saint George”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Ciucului nr. 19.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului „PRO URBE” unor persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2012 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2012 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 119/2010 privind instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor din municipiul Sfântu Gheorghe ”BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.25. – DIVERSE.
 PRIMAR
Antal Árpád András

 << înapoiAfişare pagină: 1272    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină