Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 APRILIE 2013

 

INVITAŢIE
 

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 12 aprilie 2013, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013, finanţate din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociaţiei „Míves” pe anul 2013, subvenţionat din bugetul municipiului.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


11. – DIVERSE
 


PRIMAR
Antal Árpád András   << înapoiAfişare pagină: 1193    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină