Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 APRILIE 2013

 

INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 8 aprilie 2013, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:



1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


 
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare cinematograf ARTA” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.



3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asigurarea contribuţiei din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru organizarea evenimentului „Galopiada Secuiască 2013”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.



4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea burselor în cadrul programului de sprijinire ale elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul şcolar 2012-2013.
Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.



5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.



6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 244/2011 privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de evaluare socială a familiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de Căminul social aparţinând Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.



7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 283/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locatarilor Căminului social, în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca Oltului nr. 13-15
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 


8. – Diverse.

 

PRIMAR
Antal Árpád András
   
 



<< înapoi



Afişare pagină: 1139    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină