Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 MARTIE 2013

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 martie 2013, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – RAPORT anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de minimis individual acordat Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schema de ajutor minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2013.
Prezintă: Antal Árpád András primar.6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui mijloac fix concesionat în favoarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea acestuia din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Asociaţiei „Vadon”.
Prezintă: Prezintă : Antal Árpád András, primar.9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Váradi József nr. 92 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 3.914 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor, nr. 16.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe, situat pe str. Sporturilor nr. 2.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 565/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 33955/2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Bertis S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, respectiv prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit „Benedek Elek” Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţământ preuniversitar persoană juridică.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András primar.25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2012 al Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii Grupului de iniţiativă locală pentru dezvoltarea comunităţii de romi din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


28. – DIVERSE.
   


PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1660    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină