Luni, 13. iulie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 FEBRUARIE 2013

 

INVITAŢIE
 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2013, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea exerciţiului bugetar al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actelor normative în domeniul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării Statutului asociaţiei.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe pe perioada 2013-2020.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Oltului nr. 74 către numiţii Illés Tibor şi Illés Zsuzsanna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei porţiuni din imobilului situat pe str. Daliei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Sfântu Gheorghe din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Grădiniţei cu program prelungit „Gulliver” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
 

13. – DIVERSE.
                          

   
PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
SZTAKICS ÉVA JUDIT

 << înapoiAfişare pagină: 1807    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină