Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 FEBRUARIE 2013


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 11  februarie 2013, ora 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Şcolii Gimnaziale „Váradi József” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Liceului de Artă „Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Liceului Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Grădiniţei cu Program Prelungit „HÓFEHÉRKE” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

7. - Diverse
 PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1796    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină