Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 IANUARIE 2013

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2013, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a secţiunii de dezvoltare pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 6000 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de locaţiune nr. 2011/12.01.2012 încheiat cu Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum CENTROCOOP.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 560/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractelor de închiriere încheiate în baza H.C.L. nr. 299/2012 privind aprobarea  închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea în valoare a materialului lemnos provenit din fondul forestier, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Grădiniţei cu program prelungit „Gulliver” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Şcolii Gimnaziale „Váradi József” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Liceului de Artă „Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea dreptului de administrare asupra unor imobile, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe în vederea constituirii unei asociaţii non-profit “ASSITEJ ROMÂNIA” – Asociaţia Internaţională de Teatru pentru Copii şi Tineret, respectiv aderarea acestei asociaţii la organizaţia internaţională “ASSITEJ INTERNATIONAL”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea asocierii Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe în vederea constituirii unei asociaţii non-profit “UNIMA ROMÂNIA – UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE TEATRU CU PĂPUŞI ŞI MARIONETE”, respectiv aderarea acestei asociaţii la organizaţia internaţională “UNIMA” (UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE).
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2012 a Casei de cultură Municipală Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unor imobile situate în Cartierul Câmpul Frumos nr. 5.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/18.01.2013 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Sfântu Gheorghe Retail Park”, str. Lunca Oltului nr. 4-6.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – Dezvoltare investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A.” str. Lunca Oltului nr. 1.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reprezentarea în justiţie a Municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios administrativ nr. 854/64/2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


26. – DIVERSE.


 

                            
PRIMAR
Antal Árpád András
<< înapoiAfişare pagină: 2032    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină