Duminică, 31. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 DECEMBRIE 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2012, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea burselor de excelenţă în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe” pe anul 2012.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar


4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane prestat de S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru Animale „Nez Perce”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 568/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/2007 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe şi persoană fizică autorizată Bálint Gyula.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, reglementarea situaţiei juridice asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, precum şi prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind dezlipirea unui teren situat în Băile Şugaş.
Prezintă: Antal Árpád András, primar


13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV).
Prezintă: Antal Árpád András, primar


14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


15. – DIVERSE.


                         
PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1151    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină