Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 NOIEMBRIE 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2012, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sport şi Agrement al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 noiembrie 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de serviciu.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului de comodat nr. 42.195/2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Creştină „DIAKONIA” – Filiala Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 150/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate oferite de Adăpostul de noapte.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a locatarilor Căminului Social în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca Oltului nr. 13-15.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în Municipiul Sfântu Gheorghe pentru S.C. PROFAUDIT S.R.L.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea contribuţiei beneficiarilor Căminului din cadrul Căminului „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea contribuţiei beneficiarilor Centrului de zi din cadrul Căminului „Zathureczky Berta”.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului (bl. 8) situat în Cartierul Câmpul Frumos nr. 5, pe unităţi individuale.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Zid de sprijin la teren de tenis Şugaş Băi”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare şi lucrări de plastică arhitecturală în jurul unor obiective din staţiunea turistică Şugaş Băi”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc tematic cu animale sălbatice”, aprobat prin H.C.L. nr. 217/2012.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului de recompensare a profesorilor în Municipiul Sfântu Gheorghe „Premiile de excelenţă Sfântu Gheorghe pentru profesori”.
Prezintă: Guruianu Mădălin Doru, consilier.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2013-2014.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


19. – DIVERSE.
    

                          
PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1350    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină