Sâmbătă, 19. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 NOIEMBRIE 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 20 NOIEMBRIE 2012, ora 14, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Căminului „Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe la programul de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.   


9. – DIVERSE.


PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1049    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină