Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 OCTOMBRIE 2012

 

INVITAŢIE
 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2012, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
 

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii oferite de Fülöp Berta, Csatlos Sándor, Csatlos Magda, Gârbea Gheorghe, Timár Bálint şi Timár Elisabeta.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică al Judeţului Covasna în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilelor „Teren construcţii”, care au constituit obiective de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale – Lot. 1, judeţul Covasna” şi încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. URBAN – LOCATO S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ozunului nr. 2, către S.C. Import - Export Aquaris Veritas S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unor parcele, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Constructorilor, către S.C. BERTIS S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de locaţiune nr. 2011/12.01.2012 încheiat cu Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum CENTROCOOP.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat pe str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a unor persoane asupra terenurilor situate în str. Borvíz, atribuite în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor spaţii din imobilul situat pe str. Kós Károly nr. 78, în vederea desfăşurării de activităţi farmaceutice.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind strămutarea cabinetelor medicale de familie din clădirea situată pe str. Kós Károly nr. 19/A, în clădirea reamenajată, situată pe str. Kós Károly nr. 78.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 121/2011 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul bugetar 2012-2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.
 

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Contractului de utilizare a zonei drumului naţional între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile din învăţământul preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Bálint Iosif, consilier.
 

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
 

20. – DIVERSE.

 

     
PRIMAR
Antal Árpád András

 << înapoiAfişare pagină: 1360    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină