Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 SEPTEMBRIE 2012


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2012, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea cesiunii acţiunilor deţinute de către Consiliul Local al Municipiului la S.C. Transylvanian Trousers Company S.A.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Ţigaretei nr. 75, în favoarea unor instituţii publice din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Adrenalin” Sportegyesület.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea Contractului de asociere nr. 1.363/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Import Export Lengyel S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind subînchirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor situate la etajul III. al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 50.309/2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numiţii Székely Mária, Pildner Lenke, Péter Mária Piroska, Péter Iosif.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 2.386/2005 încheiat între S.C. Bandrino – Import Export S.R.L. şi Iorga Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unor construcţii.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reglementarea situaţiei juridice a unui  imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Căminului social de pe str. Romulus Cioflec, nr. 144.
Prezintă : Tischler Ferenc, viceprimar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - Zonă Industrială”, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor f.n.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - Zonă Rezidenţială”, Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Parc Industrial Mixt – Câmpul Frumos II.”, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectul de investiţii „Amenajare parc tematic cu animale sălbatice”.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2012-2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 97/2010 privind aprobarea Proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 113/2009 privind încheierea unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.
   
26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 104/2006 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M., cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reprezentarea în justiţie a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios administrativ nr. 165/64/2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea programului de audienţe a consilierilor locali.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

30. – DIVERSE.


 

PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva Judit<< înapoiAfişare pagină: 1617    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină