Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 AUGUST 2012


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 14 AUGUST 2012, orele 17,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea mandatarilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind probarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă Agricolă - Sere de legume” Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Brazilor”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare trotuar şi pistă pentru biciclişti str. Kós Károly”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Antal Árpád András primar.

11. – PROIEC T DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

12. – DIVERSE.


 


PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1798    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină