Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IULIE 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 iulie 2012, ora 17,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 30. 06. 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei Serviciul de Ajutor Maltez din România – Filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2012.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea mandatarilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea mandatarilor asociatului unic în Adunarea Generală a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád András primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Câmpul Frumos III, Sfântu Gheorghe ”.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în staţiunea Şugaş Băi.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Mikes Kelemen bl. 35, sc. A, B., pe unităţi individuale.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Gospodărie Comunală Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea operativă a „Automobil Club Român – A.C.R.” în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Adrenalin” Sportegyesület.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren, situat în str. Ciucului fn.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii situată în Şugaş Băi, în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezilierea de drept al Contractului de asociere în participaţiune nr. 30.436/2010, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. SEPSI AD CONSTRUCŢII S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezilierea de drept al Contractului de administrare încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de management încheiat cu dl. Bocsárdi László.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.


21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor din învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.


22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea numărului posturilor nedidactice aferente unor instituţii de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea viceprimarului în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă :Tischler Ferenc, viceprimar.


24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


26. – DIVERSE.
 


PRIMAR
Antal Árpád András

 << înapoiAfişare pagină: 1558    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină