Sâmbătă, 30. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MAI 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 mai 2012, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier a d-lui Ivan Niculae Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanţului contabil al societăţii pe anul financiar 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea Contractului de asociere nr. 1.363/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Import Export Lengyel S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei „Míves” asupra unor spaţii din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestora ca birouri, ateliere şi sală de conferinţă.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate publică al municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea Protopopiatului Romano Catolic Braşov.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă Andrenalin Sportegyesület.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe, situat pe str. Sporturilor nr. 2.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a acestuia.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii cu sarcini din partea Fundaţiei Creştine Diakonia, Filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare construcţie pentru Grădiniţă – Grădiniţa Csipike”.
Prezintă: Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 221/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală "Gödri Ferenc", Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna".
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 33/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor legate de proiect”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internaţional SEEMIG – Tratarea efectelor migraţiei în Europa de Sud-Est” din cadrul Programului Cooperare Transnaţională Sud – Estul Europei.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor, listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale minimale şi ale criteriilor de performanţă angajate de managerul Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

26. – DIVERSE.

 

PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1471    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină