Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 24 APRILIE 2012


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 24 aprilie 2012, orele 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Municipală „Kónya Ádám” pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului „PRO URBE” unor persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al Municipului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind intenţia Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de a dobândi, în condiţiile legii, dreptul de proprietate publică asupra imobilelor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 21-23 (Fabrica de Ţigarete).
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


11. – DIVERSE


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1877    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină