Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 MARTIE 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 martie 2012, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – RAPORT anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Unitariene din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2011 al S.C. Multi – Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.
 
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. Multi - Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2011 al S.C. Urban Locato S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.
   
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Urban Locato S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2012.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situată în str. Crângului nr. 4, către S.C. DIMOL S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului contractului „Contract de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna.”
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor construcţii, respectiv prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/01.02.2012 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal Zonă Servicii Turistice”, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. József Attila.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe durata contractului de management al Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind demararea procedurii de elaborare a caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, pe perioada 2012 - 2017.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 230/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a dreptului de a executa lucrări de racordare a utilităţilor în cadrul proiectului “Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe” pe terenul proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

27. – DIVERSE.
 


PRIMAR
Antal Árpád András

 << înapoiAfişare pagină: 1681    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină