Marţi, 29. septembrie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 FEBRUARIE 2012

 


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2012, ora 14:00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – Aprobarea Planului de ordine publică al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scutirea Asociaţiei pentru Ocrotirea Fătului Uman „Pro Vita Hominis” de la plata impozitului pe clădire.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

 

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării programului multi-anual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local de referinţă pentru energia termică.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.


7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.
 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Multi - Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 4.380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor, numiţi prin H.C.L. nr. 87/2009 pentru numirea cenzorilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.
 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Fundament”, în vederea organizării şi finanţării manifestării culturale “Sfântu Gheorghe – Capitală Culturală şi de Tineret a Ţinutului Secuiesc”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihai Viteazul “ al judeţului Covasna în vederea realizării obiectivului “Construirea unui garaj pentru autospeciale SMURD” în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin Municipiul Sfântu Gheorghe şi Instituţia Prefectului Judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Császár Bálint, bl. 7 sc. A, ap. 3 în favoarea Universităţii Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.
 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a unor terenuri situate în str. Constructorilor.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.
 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesionarea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. JACK & VICK S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.
 

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Bánki Donát, nr. 29, către S.C. COMPACT S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.
 

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan, situat pe str. Oltului f.n.
Prezintă: Antal Árpád András, primar
 

24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii, respectiv prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

 

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 3.914 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor, nr. 16.
Prezintă: Antal Árpád András primar.
 

26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 19/A.
Prezintă: Antal Árpád András primar.
 

27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind subînchirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor situate la etajul III. al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unei Convenţii de constituire a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de trecere pentru instalarea conductă de gaze naturale, întreţinere şi exploatare în favoarea S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. şi S.C. G.D.F SUEZ Energy România S.A.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului de lucru pentru etapa procedurii de definitivare a documentaţiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Sfântu Gheorghe” şi de realizare a Raportului de mediu.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 

30. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi dl. Szép Ştefan.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în CF nr. 26943 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în CF nr. 29036 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în CF nr. 26952 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în CF nr. 27989 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în CF nr. 26959 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în CF nr. 25758 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor înscris în CF nr. 25461 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

38. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Gang de trecere Primăria Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.
 

39. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 236/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.
 

40. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 237/2009 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.
 

41. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor hotărâri în domeniul aplicării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.
 

42. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
 

43. – DIVERSE.
 

PRIMAR
Antal Árpád András << înapoiAfişare pagină: 2429    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină