Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 6 FEBRUARIE 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 6 FEBRUARIE 2012, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.

Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2.  - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea componenţei Consiliului de conducere a asocierii în participaţiune nr. 1.363/2004 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Import Export Lengyel” S.R.L. Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 328/2011 privind aprobarea Avizului conform nr. 5.889/2011 emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul şcolar 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

5. – DIVERSE.


PRIMAR
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS<< înapoiAfişare pagină: 1319    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină