Duminică, 31. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IANUARIE 2012

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2012, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale al managementului Casei de cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurare evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurare evaluării managementului pe anul 2011 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Extindere şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 317/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă Servicii str. Lunca Oltului”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nuferilor, nr. 14-16 şi str. Nicolae Colan, nr. 1.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe pentru extinderea construcţiilor alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Bánki Donát, nr. 29, către S.C. COMPACT S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea mandatării Consiliului Judeţean Covasna să implementeze măsurile adiacente, precum şi să depună cererea de finanţare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură în numele Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.
 


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


20. – DIVERSE.
 


PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1241    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină