Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 22 DECEMBRIE 2011

 

Nr. 73.840/2011.


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2011, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 30. 11. 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 1 decembrie 2011.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, începând cu data de 1 decembrie 2011.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului „Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 1 decembrie 2011.
Prezintă: Antal Árpád András primar.


8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ani.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea burselor de excelenţă în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe” pe anul 2011.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea burselor în cadrul programului de sprijinire ale elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.
 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului conform nr. _______/2011, emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul şcolar 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui contract de locaţiune cu Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum CENTROCOOP, pentru clădirea în care funcţionează Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.


16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Oltului, zona bloc nr. 28, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 106/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii la obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală Nicolae Colan, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea procedurii de evaluarea a secretarului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

21. – DIVERSE.PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1837    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină