Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 DECEMBRIE 2011

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 8 DECEMBRIE 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului unor activităţi extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ de stat pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

2.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea emiterii avizului conform al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, referitoare la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul şcolar 2012-2013.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului, categoriilor de burse şi al numărului elevilor care pot beneficia de burse din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul bugetar 2012.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui teren situat pe P-ţa Libertăţii nr. 13, de către Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

6. – DIVERSE.


PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
SZTAKICS ÉVA JUDIT<< înapoiAfişare pagină: 1744    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină