Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 24 NOIEMBRIE 2011

Nr. 68.209/2011.


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2011, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de locaţiune pentru clădirea în care funcţionează Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare iluminatul public pe str. Primăverii”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare iluminatul public pe str. Losy Schmidt Ede”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare iluminatul public pe str. Muncitorilor”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare iluminatul public pe str. Pescarilor şi Mioriţei”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Fabricii între intersecţia cu strada Salciilor şi intersecţia cu strada Kós Károly”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Modernizare trotuare str. Lt. „Păiuş David”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Modernizare trotuare str. Lunca Oltului”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea bazinelor de la ştrandul municipal din Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorilor aprobate prin H.C.L. nr. 119/2009 şi H.C.L. nr. 85/2007.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea imobilelor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren în suprafaţă de 725 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Păiş David.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren în suprafaţă de 745 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Păiş David.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LUNCA OLTULUI SUD-EST” din Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reglementarea situaţiei juridice asupra unei suprafeţe destinat extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea H.C.L. nr. 236/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

27. – DIVERSE.

 


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1317    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină