Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 NOIEMBRIE 2011

 

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 NOIEMBRIE 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ani.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de pre-finanţare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” încheiat între S.C. Gospodărie Comunală S.A., Judeţul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea intabulării dreptului de proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe asupra unor terenuri situate în str. Gróf Mikó Imre.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea intabulării dreptului de proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe asupra unor terenuri situate în zona industrială din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 569/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Kós Károly, nr. 19A.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

11. – DIVERSE.


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1293    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină