Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 OCTOMBRIE 2011

Nr. 57.513 /2011


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 OCTOMBRIE 2011, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.   


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.   


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului Tamási Áron pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.   


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă: Bálint Iosif viceprimar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul public a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.


9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Contract de parteneriat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean, Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe şi Teatrul „Tamási Áron”.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – România şi oraşul Mosonmagyaróvár, judeţul Győr – Moson – Sopron, Ungaria
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 569/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Kós Károly, nr. 19A.
Prezintă: Bálint Iosif viceprimar.


14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Ozunului nr. 2 către S.C. BANDRINO IMPORT EXPORT SRL.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2 către S.C. POOL COM SRL.
Prezintă: Bálint Iosif viceprimar.


16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 19.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de locaţiune pentru clădirea în care funcţionează Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2 către Zágoni Zsolt şi Zágoni Enikő.
Prezintă: Bálint Iosif viceprimar.


19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2 către Kuti János şi Kuti Ibolya.
Prezintă: Bálint Iosif viceprimar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Coşeni Nord – DN12” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne”, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Planului Urbanistic Zonal “Cartier rezidenţial str. Borvíz”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două locaţii domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare din Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar


24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Bálint Iosif viceprimar.


25 . - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


26 . - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei cu Arcade, situată pe P-ţa Libertăţii nr. 7.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.


27 . - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare H.C.L. nr. 183/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.  

 
28 . - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în dosarul de contencios administrativ nr. 1508/119/2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.


30. – DIVERSE.

PRIMAR
Antal Árpád András

 << înapoiAfişare pagină: 2143    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină